Devil's Cauldron

Devil's Cauldron, Hell's Gate - Tikitere 27/12/1995